Przejdź do treści

Czas trwania gwarancji

 

Stomatologia zachowawcza:

 • Wypełnienie kompozytowe – 2 lata;
 • Inley/Onley kompozytowy – 2 lata;
 • Jeżeli w okresie jednego miesiąca od wykonania wypełnienia, ząb musi zostać przeleczony kanałowo, pacjent pokrywa koszty leczenia kanałowego, natomiast wypełnienie zostaje wykonane ponownie w ramach gwarancji.

Protetyka:

 • Prace protetyczne stałe (wkład koronowo-korzeniowy, inlay ceramiczny, onley , korona, most, licówka) – 2 lata
 • Protezy ruchome, śluzówkowo – osiadające (akrylowe, nylonowe) – 1 lata
 • Protezy ruchome, nie osiadające (np. protezy szkieletowe, teleskopowe) – 1 lata

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane w gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia, osadu itd). przeprowadzana co 6 miesięcy. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3-6 kolejnych miesięcy.

Implanty i elementy implantów:

 • W przypadku odrzucenia przez organizm, z przyczyn niezależnych od pacjenta, implantu w okresie jego wgajania, zabieg wykonywany jest powtórnie BEZKOSZTOWO;
 • Implanty – 5-10 lat (czas gwarancji uzależniony jest od warunków oferowanych przez producenta materiałów);
 • Ze względu na indywidualne zdolności regeneracyjne każdego Pacjenta gwarancja na leczenie implantologiczne nie obejmuje zabiegów w obrębie kości czy tkanek miękkich;
 • Okres gwarancji na łączniki tytanowe wynosi 10 lat;
 • Łączniki pełnoceramiczne objęte są 5 letnią gwarancją producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Tymczasowych prac, wykonywanych w trakcie leczenia stomatologicznego, takich jak: korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów;
 • Sytuacji, gdy Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a praca stomatologiczna została wykonana zgodnie z Jego intencją;
 • Samodzielnie naprawianych prac protetycznych;
 • Uzupełnień protetycznych oddawanych do użytku pacjentowi w momencie istnienia innych braków zębowych, nie uzupełnionych w przeciągu kolejnych 3 miesięcy;
 • Leczenia kanałowego – ze względu na nieprzewidywalne i inne u każdego Pacjenta zdolności regeneracyjne tkanek, a także ze względu na różnorodną anatomię kanałów korzeniowych zębów;
 • Wypełnień w zębach mlecznych

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej;
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym;
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych;
 • nieszczęśliwych wypadków;
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
 • istniejącego schorzenia ogólnego mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca)